2005 Yılı Haziran ayında T.C Merkez Bankası Yeni Şube ve lojman binaları projelerini elde edebilmek için ulusal tek aşamalı bir yarışma açtı.

Yarışma sonucunda daha sonra inşa edeceğimiz bu yapı 1. Ödülü kazandı. Seçilmesinin ardından Uygulamaya yönelik projeleri yapmak üzere Merkez bankasıyla sözleşme imzalanarak çalışmalara başlandı. Böylece projelendirme safhası yaklaşık 1 yıl sürdü ve 2006 yılı sonunda proje uygulanmak üzere ihale edilmeye hazır hale geldi. Yapı 2011 yılında tamamlanabildi.

Jüri kazanan proje ile ilgili şöyle bir yorumda bulunmuştu;
‘….yer yer yırtılarak ışık alan çeper-kabuk içinde oluşan üç boyutlu bir gridal yapı bulunur. Bu yapi her katta farklı bir biçimde içinden parcalar koparak eksilir. Bu yolla oluşan iç boşluklardan yapının iç derinliklerine doğal ışık nüfuz eder. Yapi gerek dış yüzeylerdeki yalın ve yetkin tutumuyla, gerekse iç kurguda oluşan zengin mekan akışkanlıklarıyla öne çıkmıştır.
Banka yapısının farklı seviyelerde, farklı izdüşümlerdeki döşemelerin boşaltılmasıyla elde edilen katların birbirleri ile kurdukları yatay ve düşey ilişkilerde, oluşturduğu esnetilebilecek sistematik
sayesinde ana fikrinden kopmadan kolayca dönüşebileceği ve değerlerini yitirmeyeceği fikri juride hakim olmuştur....’

Bu yayın ile birlikte aşağıda aktaracağımız metin yarışma projesi olarak 2005 yılında yarışmaya gönderilen projenin mimari raporu şöyleydi;

‘Proje alanı Bursa’da santral garajın batısında yer alan Ankara –İzmir yolu üzerindedir. Lojman ve şube binaları için düşünülen arazilerin arasından Santral garaj Fomara kesişimine bağlanan bir yaya yolu ve Osmangazi metro istasyonu bulunur.

Proje temel olarak dışarıdan ve içerden okunaklı basit mimari prensipler üzerine kurgulanmıştır. Şube yapısında yoğun güvenlik önlemleri gerektiren, karmaşık para akışlarının gerçekleştiği ve teknik bölümlerin bulunduğu alanlar, net sınırları dışarıdan okunabilen bir kaide altına alınmıştır. Zemin düzlemi müşteri girişinin gerçekleştiği transparan bir bölge olarak düşünülmüş,. 1. ve 2. katlar yönetim ve ofis alanları olarak düzenlemiştir.

Şube Binası bütün fonksiyonları kavrayıp kuşatan sert bir kabuk gibi davranır. Bu Tavır binanın işleve göre özelleşmiş zırhını oluşturur. Tasarımda mümkün olduğunca kompakt bir yapı hedeflenmiştir. Banka, işlemlerinin karmaşıklığı ve işleyiş şekli itibarı ile birbirini tetikleyen bir düzenek gibi çalışır. Döşemelerde açılan birbiri üstüne tekabül etmeyen galeri boşlukları ve cam çatılar, yapı içerisinde farklı noktalarda farklı derinlikte algılar oluşturur. Yapı cidarı bu sistemi birlikte tutan homojen bir düzen üretir ve hareketli iç mekanı dışına yansıtır.

Bankanın masif kitlesi Kuzey-Güney yönünde devam eden bir platformun üzerine oturur. Bu platform Güney tarafında giriş ön meydanını oluştururken kuzey cephesinde eğimli bir güvenlik bölgesi olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda bu eğimli güvenlik bölgesi İzmir-Ankara yolundan binanın algısını güçlendirirken, gürültü kesici bir unsur olarak da düşünülmüştür. Yaya girişleri Güney cephesindeki şeffaf kırmızı bir duvar yüzeyinden gerçekleşir.’
...............
Bugün inşa edilmiş yapı içinde geçerliydi yukarıdaki argümanlar. Zor bir sürecin sonunda yarışma ile tasarladığınız bir yapının uygulanmasının başka bir his olduğunu söylenebilir.

Bir yapı yapmanın mimarın kendini ifade etmek için kullandığı bir araç olarak algılıyorum. Bu yapının mimari teorinin ve yarışma sonrası jürinin yazdığı rapor ve algılaması ile kıyaslayınca nerede durduğunu bilemiyorum.
Ama bana göre yapılarda az çok insanlar gibiler. Kimisi biraz utangaç, kimisi cüretkar, kimisi teşhirci, kimi mütevazi, mazbut… bazısı geveze, otoriter, lakayit, canayakın, sıcak… bizimkisi de böyle bir şeydi, ketum, hafif çakır biraz sessiz ama sert .. Pek de güzellik delisi değil.. tanıyınca içerden aydınlık, zor ısınan tiplerden, güvenilir !

 • LokasyonBursa
 • Proje Tipi Yönetim
 • İşveren TC. Merkez Bankası
 • Proje Yılı 2005
 • İnşaat Bitiş Tarihi 2011-01-01
 • İnşaat Alanı 4900m²
 • Durumu Ulusal Yarışma - 1. Ödül - Tamamlandı

Proje Ekibi:

 • Ömer Selçuk Baz, Mimar
 • E. Didem Durakbaşa, Mimar
 • Berna Göl, Mimar
 • Danışman Ekip: Walter Stelzhammer, Mimar
 • Ayşenur Kurtuluş Ünal, Mimar
 • Statik Projesi: Probi Mühendislik
 • Elektrik Projesi: Öneren Proje
 • Mekanik Projesi: Öcen Mühendislik
 • Görselleştirme: Cihan Poçan, Fotoğrafçı
ön cephe
eskizler
kesit perspektif
giriş
otoparktan görünüş
yoldan görünüş

zemin kat planı

1. kat planı

2. kat planı

b-b kesiti

d-d kesiti

iç mekan / galeri
iç mekan
iç mekan
arka cephe
ön cephe