TROYA MÜZESİ ŞANTİYESİ

Arkeoloji ve yitip giden bir uygarlık üzerine bir yapı yapmak…

Her tasarım ait olduğu yerve  bu yerin mimari program ile kurduğu ilişki üzerinden şekillenir. Kimi tasarım kurguları yer ile zıtlaşarak, kimi daha sakin ve uyumlu davranarak, kimi ona yabancılaşarak bir sonuca ulaşmayı hedefler. Aslında yersiz bir mimarlığın bile akıllarda görünmez bir yeri vardır.

 

Yer ve onun getirdiği bugüne ait tüm bilgi bütününü biz bağlam olarak algılıyoruz. Bağlam tasarımcıyı, tasarımı, düşünceyi yere bağlayan esas kavramdır. Bağlam, yerin tüm fiziki koşullarını kapsadığı gibi bölgenin sosyokültürel yapısını, coğrafyasını, iklimini, doğasını da kapsar; ‘yer’ üzerine geliştirilmiş ve üretilmiş bir düşünce biçimidir belki de bağlam. Bir de bağlamdan bağımsız olarak yerin zaman ile ilişkisi var: Geçmişle ve gelecekle…

 

Troia kuruluşu MÖ. 3000lere tarihlenmiş bir uygarlığı tarif ediyor. Bağlam ve yer kavramlarıyla düşündüğünüzde, Troia’yı içerecek  bir müze yapısını bu kavramlardan hangisine oturtacağınızı bilemediğiniz bir an oluşuyor kaçınılmaz olarak. Eninde sonunda üreteceğiniz tasarımın düşüncelerde bile olsa maddeleşeceği anı ötelemek istiyorsunuz. Baş etmek zorunda olduğunuz , bağlam ve yer ile yeterince açıklayamayacağınız bir durum söz konusu. Bağlam, özünde bir anı ve o ana ilişkin bilgileri temsil ediyor. Yer ise konumu ve çevreyi.

 

Troya Müzesi için tasarlanan yapı inşaat ve yapı tekniklerinin tamamlanacak mekan üzerinden okunabileceği araçlarla tasarlandı. Ahşap kalıp brüt beton, kullanılan bitiş malzemelerinin en doğal halleri ile kendine yapıda yer bulması tasarımın ana motivasyonuydu.

 

Şantiye sürecinde yaşanılan aksaklıklar ve zorluklar dahil bir yapının şeklillenişinin ana motivasyonu olabilir mi? Bugüne ait bir yapı antik dönemlerde olduğu gibi ne kadar ham haliyle ama aynı zamanda bitmiş olabilir? Teknolojinin bizi her anlamda sarıp sarmaladığı, yapı fiziği, yapı tekniği gibi konuların yapıların ayrılmaz parçası olduğu bu zamanda, teknoloji ne kadar görünmez olabilir?... Soruları Troya müzesi şantiyesi sürecinin  temel konularından...

 

Azla, temel yapısal bileşenlerle, Troya anısını incitmeden bir mekan kurabilmek...

 

FOTOGRAFLAR: Cihan Poçan