SKETCH

KARMA

Az yada çok fikir üreten tüm alanlardaki gibi mimarlar eskiz yaparlar. Bunun için farklı araçlar kullanırlar.

Eskiz yapmak geleneksel mimarlık üretiminin devamında bir düşünme aracı gibi görünse de hala bir fikrin en hızlı görsel dünyaya aktarıldığı temsil aracı. Geleneksel tasarım yapma, proje üretme biçiminin el ile çizerek yapıldığı zamanlardan kalmış bir alışkanlık gibi görünse de eskiz düşünce ile kağıt arasındaki en kısa mesafeyi tanımlıyor.

Eskiz yapmak bir fikri karşınızdaki kişiye hızla aktarmak yada kendi iç dünyanız ile hızlı iletişim kurabilmek için bir yöntem. Mimarlığın içinde hız çoğu zaman ölümcül, yok edici olduğu bir etkiye sahipken, eskiz düşünme yada konuşma kadar olmasa da hızlı nerdeyse bir çırpıda olabilmeli..

FORD

 

Temel yerleşim karaları ile başlayan süreç içinde, arazi içinde pozisyon alma, zemin ve alt zemin ilişkilerinin etüd edildi. Yoğun deneme yanılma süreci içinde farklı alternatifleri eskiz yoluyla sınayarak ayıkladık.

İZKA

 

Çekirdek ve ofis bölümünden oluşan yapı içindeki kot ilişkileri, sıkışık plan konfigürasyonu alternatifleri eskizlerle etüd edildi. Kent içinde bitişik nizam dokuda yapının üreteceği farklı etkiler zemin ve plan ilişkileri yoğun olarak farklı ölçeklerde irdelendi

KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİİ

 

Eskiz çalışmaları tasarım süreci içinde Bir sanayi bölgesinde yer alacak yönetim yapısının nasıl organize olacağı, nasıl bir iç nasıl bir dış mekan tarif edebileceğine dair düşünceleri içeriyor. Parçalardan ve bir iç avludan oluşan dokunun alternatif yerleşimleri organik kurgusu eskiz süreçlerinde etüd 

GÜLSUYU CEMEVİ


Maltepe Cem evi tasarım süreci , birçok gelgiti, deneme yanılma süreci ve soru işaretleri ile tamamladık.

Yarışma için teslim edilecek tasarım tamamlandığında, bir yandan çıkan üründen tatmin olmuştuk. Öte yandan dönüp sürecin nasıl geçtiğine baktığımızda her zaman ıskaladığımız, konuşup geçtiğimiz birçok mevzununda görünür olmaktan çok uzak olduğunu da biliyorduk.

 

Eskizlerde bu süreci takip edebileceğimiz ufak bir bölümü temsil ediyor. Her şeyi görünür kılamıyor. En azından geçilen yolların ipuçları buralarda gizli…