RESEARCH

İNGİLİZCE

Mimarlığın ürettiği mekanlar içerik olarak çevresinden ve üretildiği zaman içinde olup bitenlerden bağımsız olamaz. Bu anlamda mimarlığı, sadece yer ile kurulacak tek defalık ilişkileri düzenleyen bir yapı üretme-tasarlama  aracı olarak görmekte doğru olmaz.

 

Mimarlığın ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiğine ilişkin çeşitli zamanlarda pek çok manifesto, yazı, söylem üretildi.

 

Yapılış şeklinin çeşitliliği üzerinden bile değerlendirecek olsak birçok doğrusu olan bir teknik ( kısmen sanat) disiplini ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

 

Bu web sitesinde ‘Araştırma’  başlığı altında izleyeceğiniz okuma ve derlemeler. Çoğu ofis ortamında farklı projeler için üretilmiş düşünme süreçlerini içermekte.

 

Bu araştırma bölümü, çoğu tamamlanmamış Mimari bir çözüm üretmekten çok tasarım probleminin mimari sonuca gidilmeden önce; günümüze, geçmişe, geçtiğimiz sürece, bulunduğumuz çevre yada coğrafyaya, kişilere, kurumlara, yada bazen çok alakasız gibi görünen konularla ilişkilerinin bazen yüzeysel bazen daha derin etüd edildiği bir anlama süreci tarif ediliyor.

 

Araştırma yada anlama süreçleri bu anlamda ofis içinde yürüttüğümüz tasarım sürecinin ön etüd bölümlerini görünür kılan bir iletişim arazı olarak ortaya çıkıyor.  Ne tasarladığımız kadar neden ve nasıl tasarladığımızı ne üzerine düşünüp, neyi daha çok sorun olarak gördüğümüzü açık eden bir süreç bu.

 

Tasarım konusuna göre; YOKYER ( None Place), Tarihselcilik ( Osmanlı-Selçuklu) , Türk Tipi İmar Planı, Kentsel dönüşüm, Hafızasız sil baştan şehirler, Toki Sonsuz üretim, Gated Comunity, Türk tip Apartman, Çılgın Projeler, Belirsiz değişken ( custom made) yoğunluk hakkı, Bir boyama aktivitesi olarak sürdürülebilirlik, Sanayi Bölgelerinde yapılaşma!...  Konularının gündeme geldiği  parçalı süreçleri tarif ediyor.

TÜRK TİPİ İMAR PLANI


ÇILGIN PROJELER


TÜRK TİP APARTMAN


TARİHSELCİLİK


SANAYİ BÖLGELERİNDE YAPILAŞMA


CUSTOM MADE


KENTSEL DÖNÜŞÜM


HAFIZASIZ SİL BAŞTAN ŞEHİRLER